January 28, 2004

Digitales in Antwerp

On Friday, Jan. 23, 2004, the Digitales working days took place in Atel.
First images...

Atel

Atel startte in Antwerpen in 1991 als Atec, een buurtgericht opleidingsproject van de Buurtontwikkelingsmaatschappij. In de daaropvolgende jaren is Atel uitgegroeid tot opleidingscentrum in nieuwe technologieën, dat jaarlijks meer dan 300 cursisten opleidt en begeleidt naar tewerkstelling. Daarnaast vormt Atel nog steeds de link tussen ICT en de buurtbewoners van Antwerpen-Noord.

Atel is gespecialiseerd in opleidingen voor bedienden in verschillende domeinen: informatica, telecommunicatie (ICT en telemarketing) en administratie. Deze specialisatie zorgt voor een kwalitatief hoog opleidingsaanbod en een aangepaste infrastructuur, met moderne PC-voorzieningen en ruim uitgeruste call centers . Inhoudelijk zijn de opleidingsprogramma's altijd afgestemd op vragen vanuit de bedrijfswereld, en op het instapniveau van de cursisten.

Via een persoonlijke aanpak slaagt Atel erin de noden van de bedrijven en de individuele wensen, capaciteiten en persoonlijkheid van cursisten op elkaar af te stemmen. Resultaat: tevreden bedrijven die met plezier hun huidige en toekomstige noden meedelen én - minstens even belangrijk! - gelukkige cursisten die hun plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer ...

Posted by nicolas_m at 02:01 PM | Comments (0)

January 24, 2004

Representation


The problem of the gender representation has been heavily discussed in different working groups, meetings, workshops, artistic interventions and deconstructions...

Among others

Sara S'Jegers


Haar Gender Fact Files (GFF), een conceptuele beeldenreeks, belichten de complexe wisselwerking tussen gender en taal...lees meer

Son Gender Fact Files (GFF), est une série d'images conceptuelles qui se concentrent sur l'interaction complexe entre le genre et la langue...lire

Corine Van Hellemont


Deze workshop heeft tot doel inzicht te verschaffen in de manier waarop vrouwen en mannen in ICT-tijdschriften worden afgebeeld...lees meer

Cet atelier a pour objectif de comprendre la manière dont les femmes et les hommes sont représentés dans le revues informatiques...lire

Muriel Andrin


Hoe maken we het onze blik gewoon om dit beeld te lezen, een beeld dat gecreëerd is met het doel, toegegeven, om ons te ontspannen maar vooral, onderliggend, om ons een visie op de wereld op te leggen? Hoe ga je voorbij deze filmische verblinding om te ontdekken wat deze virtuele lichamen werkelijk verborgen houden?...lees meer

Au-delà de notre fascination légitime devant l’expérience cinématographique, pendant laquelle notre capacité critique est la plupart du temps volontairement ‘suspendue’, il est pourtant nécessaire (et temps) de se demander ce que cachent ces images qui définissent visuellement et narrativement les relations entre femmes et nouvelles technologies. Comment déchiffrer ces représentations ? Comment habituer notre regard à lire une image construite dans le but, avoué, de nous divertir mais surtout, sous-jacent, de nous imposer une vision du monde ?...lire

Posted by nicolas_m at 02:29 PM | Comments (0)

Women make the news

Check the progress of the Indymedia workshop and their active reporters

"Digitales 2004 à Bruxelles et Anvers"
"Digitale ontmoetingen 2004 in Brussel en Antwerpen"
read,lees, lire

Posted by nicolas_m at 01:24 PM | Comments (0)

Become autonomous

Open your PC, learn soldering, go wireless...

Uw pc van binnenuit bekeken
Een hardware workshop die je de binnenkant van je PC leert kennen...lees meer

PC vu de l'intérieur
Il vous sera possible de démonter un PC, le remonter et faire en sorte qu'il fonctionne...lire

Soldering
"For me the concept of recycling is important.A lot of the materials I use for my art are found thrown-away in the street. A point of departure is using materials and machines in a way where they were never designed for.", J.Nieuwenburg ...read


WiFI
Tijdens Digitales geven de informaticagroep en het réseau citoyen een initiatie over de installatie.Wireless internet wordt letterlijk vertaald als draadloos internet... lees meer
WiFI
Le ReseauCitoyen est un ensemble de personnes qui mettent en synergie leurs motivations et leurs compétences afin d'expérimenter les technologies de connection informatique sans fil (WiFi en particulier)... lire

Posted by nicolas_m at 12:34 PM | Comments (0)

January 22, 2004

Digitales online content

During the Digitales working days, several special online projects are going on.
Check:

Indymedia


Multimediareporting of the Digital Days, by the Indymedia edito team
Indymedia is a collective of media-activists and dedicated journalists that encourage everybody to spread information and opinions that are not (or almost not) heard elsewhere.(more ...)
see the first reports:
- CandidaTV : reality fiction
- FemCity : la mort d'Indiana Jones ?

Womanworkby Isabelle Massu and Peggy Pierrot
This year, the aim of the workshop is to continue, as in the two previous workshops ("The image that one has of us" and "Dress for success") to question the image of women at work in the new technologies sector. How is wowen’s work being represented ? As a woman, how do we (re)present ourselves at work ?
read more

Stranding


by Valerie Swain and Anja Westerfrolke
"Together we will begin the process of developping a MOO in which to place the Digitales archives. MOOs(Mud Object Oriented) were developed as part of early online gaming. They can be thought of as resembling a online chat space, except that one create and leave virtual objects and spaces. "[...] "We will use the space at Digitales as a starting point for the virtual space. Through discussions and hands-on contact with archive material we will explore the possibilities for creating a MOO archive."
follow the project

Posted by nicolas_m at 05:57 PM | Comments (0)

Digitales in progress

The Digitales working days have started officially yesterday in Brussels.Days of meetings, round tables, workshops, forums, demos, ...

Read more

Posted by nicolas_m at 05:16 PM | Comments (0)

January 17, 2004

Digitales 2004

Digitales Working Days are coming. first images...


read more about Digitales

Posted by nicolas_m at 02:40 PM | Comments (3)